Sunday, April 27, 2008

Awit Para kay Antonio

Lyrics of the theme song from the film "Ang Lihim ni Antonio"
Words by Lex Bonife; Music by Ajit Hardasani

Kung may tanong ka, sabihin mo
Isigaw mo, huwag kang matakot
Bakit ka narito, ano ba ang pakay mo
Sa buhay na ito

Bakit ka patuloy pa sa paghinga?
Bakit ka patuloy pa
Sa paghuhukay ng pag-asa?

Kahulugan, Kaguluhan
Kabuluhan at Kawalan
Kaya mo bang alamin?
Kaya mo bang unawain

Ang Kahulugan, Kaguluhan
Kabuluhan at Kawalan
Kaya mo bang alamin?
Kaya mo bang unawain

Sa paggising mo sa umaga
Sa pagmulat mo sa iyong mata
Isama mo ang iyong diwa

Kay among lumilkha
Magtanong at mamangha
Ikaw ang bahala

Bakit ka patuloy pa sa paghinga?
Bakit ka patuloy pa
Sa paghuhukay ng pag-asa?

Kahulugan, Kaguluhan
Kabuluhan at Kawalan
Kaya mo bang alamin?
Kaya mo bang unawain

No comments: