Monday, May 12, 2008

Ang Lihim ni Antonio: Scene 40


"Ang Lihim ni Antonio" (Antonio's Secret) is now out on DVD in the Philippines. Here's another "much awaited" scene in the film40. INT/ NIGHT/ ANTONIO ROOM

Naka-brief lang si Jonbert. Nagbabasa si Antonio pero this time hindi na niya tinitngnan ang kanyang tito.

JONBERT
Marami kayong kinita sa caroling niyo?

Matagal bago sumagot si Antonio.

ANTONIO
Ok lang…

JONBERT
Magkano ba napaghahatian niyo sa isang gabi?

Walang ganang sumagot si Antonio.

ANTONIO
Depende…

Mapapansin ni Jonbert ang matamlay na pagsagot ni Antonio.

JONBERT
Kanina ka pa ganyan sumagot sa akin. May problema ka ba?

This time Antonio quickly answers.

ANTONIO
Wala a.

JONBERT
Sabihin mo na…ok lang…anong problema?

ANTONIO
Wala nga e.

JONBERT
Baka naman ang iniisip mo yung nangyari kagabi?


Mate-tense si Antonio at mapapatingin siya kay Jonbert.

ANTONIO
Huh?

JONBERT
Alam ko yung nangyari…Ayos lang yun…Nasarapan naman ako e.

Kukuhanin ni Jonbert ang kamay ni Antonio at ilalagay niya muli ito sa tapat ng kanyang ari. Igagapang ni Antonio ang kanyang kamay sa buong katawan ni Jonbert.

This time, Antonio freely feasts on the body of Jonbert.

Mauuwi ito sa isang oral sex.

No comments: