Friday, January 1, 2010

Bedsheet


Christmas was memorable. A man from my past comes back to warm my bed. Here's my letter of thanks to you, VP.

Bedsheet
Para kay VP


Nandito ka na naman sa kama – nakahubo, nakahilata
Tanda mo pa ba itong asul na bedsheet
Siya ang hinigaan mo noong nakaraang taon
Hinalikan niya ang iyong balat
Tanda pa rin niya ang lasa nito

Sakaling ikaw ay magpasiya na muling umalis,
Hahanapin niya ang pawis mo

Hanggang sa iyong muling pagbabalik

No comments: