Sunday, April 25, 2010

Bading...

Love Radio's Nicole Hiyala and Chris Tsuper


Heard from Love Radio's Nicole Hiyala:

Biruin mo na ang lasing pati na ang bagong gising, huwag lang ang bading na naagawan ng booking!

No comments: