Friday, September 26, 2008

Hanggang sa Ating Pagtanda


Today, I and my partner celebrate our first anniversary. This poem is my gift to my man.


To the man I would like to be with for the rest of my life...


Hanggang sa Ating Pagtanda
Tula ni Lex Bonife para kay JDG

Sa pagkulubot ng ating balat, paglobo ng ating tiyan
Sana ako pa rin ang nasa tabi mo.


Sa pagtaas ng ating blood pressure, kolesterol at uric acid
Sana ikaw pa rin ang kayakap ko


Kapag dumating ang panahon at parehong hindi na natin kayang tumakbo sa treadmill,
Sana magkahawak pa rin ang ating mga kamay


Kapag nanlabo na ang iyong mga mata mo at hindi mo na kayang magmaneho,
Sana sabay pa rin nating tahakin ang landas ng buhay


Dahil darating ang araw,
Hindi na natin makikilala ang ating mga katawan
Bawat bahagi natin ay sisingilin na ng minuto at taon


Sana tayo pa rin ang magkasama
Hanggang sa ating pagtanda

1 comment:

Christian Arman said...

awwww...that's sweet!

good luck to your relationship!